Om CityTV Copenhagen

​I citytv Copenhagen er vi tydelige på, at der er adskillige institutioner og organisationer, der aktivt arbejder for forbedring af børn og familier, der er isoleret fra det danske system, og som i øjeblikket har opnået succes ...

Læs mere

​​Flere kontekstinformanter kobler fraværet af netværk sammen med en manglende mobilitet hos kvinderne. For det første har de erfaringer med, at en del af kvinderne typisk ikke bevæger sig fysisk langt væk fra hjemmet og lokalområdet. Citytv Copenhagen inviterer børn og familier at dyrke et eller andet form fra sport,,,

​Læs mere

​​Integration.
Er du også ved at blive en anelse øm i fugerne af det ord?
Det er jeg. Det er et ord, der er blevet vendt og drejet og misbrugt og taget som gidsel så mange gange, at det i sig selv næsten ikke giver mening længere.
Men når det er sagt, er integration selvfølgelig enormt vigtigt. Især, når det virker. Og det tror jeg vitterligt, at Nørrebro United og AKB Lundtoftegades nye, visionære initiativ, 'Nørrebro mødes på banen', vil vise sig at gøre.

​Læs mere

​​

ALTERNATIV TIL VOLD OG KRIMINALITET kræver den tidlige indsats, som Sjakket tilbyder børn og unge på Nørrebro og i Nordvest

Den selvejende institution Sjakkets målgruppe er børn og unge fra socialt udsatte boligområder, som ikke benytter sig af ordinære kommunale fritidstilbud.

Sjakkets vigtigste samarbejdspartner er forældrene til børnene, og vi støtter aktivt børnene i deres dagligdag og skolegang.

​Læs mere

Citytv Copenhagen er en forening og tv-Station som står for kvinder interesserer og deres udvikling i samfundet

CityTV Copenhagen er den første TV-Kanal som sætter fokus på de sproglige handicappede borgere,

Mange af de kvinder der medvirker i City TV Copenhagen, både Danske og etniske har lavt eller intet uddannelse eller arbejdserfaring, men mange komplekser helbredsmæssige og problemstillinger. En virksomhedspraktik kan være en måde at få et første kendskab til det danske arbejdsmarkedet på såvel som den kan være med til vække interesse for nye fagområder, aflive negative forestillinger omkring et aktivt arbejdsliv og være afklarende i forhold til at afdække i hvilken omfang og under hvilke forhold, den enkelte kan arbejde samt hvilke arbejdsopgaver hun kan varetage.

Mange af kvinderne er social isoleret og står ofte alene med ansvaret for børn og familie.

CityTV Copenhagen kan sende programmer om kvinderne og prøve at håndtere forældrerollen ved at skabe kontakt til relevante fagpersoner og frivillige rådgivninger, hvor det kan være svært for kvinderne at henvende sig. Ligeledes hjælper vi kvinderne med at skabe netværk ved at introducere dem til f.eks. frivillige foreninger og tilbud i deres lokalområde.

TV programmerne vil består bl.a i ledsagelse, bisidderfunktion, hjælpe til at søge sociale ydelser, hjælpe til at skabe struktur på hverdagen, få passet aftaler og følge behandling, etablering af virksomhedspraktik og meget mere.

I forbindelse med vores interesser til at lave en interview med jer er fordi til vores seere som er de fleste kvinder kan få en indryk er jeres aktiviteter og mål også på den måde kan vi samarbejde.

CityTV Copenhagen

CityTV Copenhagen, Er under udvikling , kommer soon

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​CityTV Copenhagen

Web Citytvcopenhagen.dk ,sender på Hovedstad kanal, torsdag-Søndag kl. 0900.1000 - 0700-0800, og genudsendelser under hele ugen

​2400 københavn NV

Kontakt os

☎ Tlf.: 21309056

✉ E-mail: citytvcop@yahoo.com

                lccitytvcop@yahoo.com

Sociale medier

Find vej med Google Maps